1 2 3 4 5

Hướng Đi Cho Doanh Nghiệp Bất Động Sản

Hiện nay thị trường bất động sản gần như “đóng băng”. Hầu hết các doanh nghiệp bất động sản trong nước lâm vào tình trạng khó khăn. Vậy ở hoàn cảnh này, các doanh nghiệp phải làm thế nào? Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và bất động sản ở nước ta vẫn còn tiềm năng rất lớn, vì nhu cầu có rất nhiều, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở, văn phòng, cơ sở sản xuất công nghiệp. Trong ngắn hạn, chắc còn nhiều khó khăn, nhưng về lâu dài, thị trường này sẽ hồi phục.

Trang chủ / Giới thiệu / Thông báo: V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9

Thông báo: V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9

Chiều ngày 11/6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đối thoại trực tuyến về gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội.

Thông báo: V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9