1 2 3 4 5

Tiến độ công trình khách sạn 7 tầng A5 - Đỉnh Vàng Nha Trang

Tiến độ công trình khách sạn 7 tầng A5 - Đỉnh Vàng Nha Trang Đế hết ngày 3/12/2014, Nhà thầu Tây Trung đã hoàn tất đổ bê tông móng khối 7 tầng A5 với tổng số bê tông là 563 m3

Trang chủ / /